Ehitusalased juhised

Prindi

Ebaseaduslike ehitiste seadustamine (pdf)

Ehitiste kandmine ehitisregistrisse (pdf)