Eeskirjad ja korrad

Prindi
  1. Sonda Kooli arengukava aastateks 2015 - 2020 kinnitamine
    Sonda Kooli arengukava

  2. Sonda Kooli põhimäärus

  3. Sonda Kooli hoolekogu põhimäärus

  4. Sonda valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine

  5. Sonda valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused